Menu
Menu

Day: November 20, 2018

10 ข้อเท็จจริงของประเทศจีนที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

ประเทศจีนมีต้นกำเนิดยาวนานกว่า 5,000 ปี และมีอาณาเขตกว้างขวางถึง 9,600,000 ตารางกิโลเมตร จีนมีหลายอย่างที่เป็นจุดเด่นมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหาร , วัฒนธรรม , ศิลปะการต่อสู้ ทั้งยังเป็นประเทศแรกที่มีการคิดค้นกระดาษชำระ , กระดาษสำหรับเขียนหนังสือ และดินปืน จีนมีประชากรเยอะมากทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เมื่อดูจากสถิติแล้วประชากรโลกจำนวน 1 ใน 5